Nytt styre 2015

Veslemøy Fjerdingstad leiar 1 år

Bjørn Sigurd Glorvigen kasserar 1 år

Ingebjørg Lognvik Reinholdt 1år

Sigrid Randers-Pehrson 1 år

Øyunn Romtveit 1 år

Vara:

Isa Maline A Isene (2 år)

Agnes Buen Garnås (2år)

2015-06-30 Les mer
stor logo kvedarforum_150x150

Nytt Kvedarforumstyre i jubileumsåret

Norsk Kvedarforum 2012

Årsmøtet valde Veslemøy Fjerdingstad til ny leiar i Kvedarforum for 2012. Med seg har ho Jarnfrid Kjøk frå det gamle styret og Hege Nylund kom tilbake til styret igjen. Nykommarar vart Bjørn Sigurd Glorvigen som kasserar og Øyunn Romtveit som nytt styremedlem. Tone Juve kom inn som ny vara og Agnes Buen Garnås fortsett som vara i 2012. Årsmøte vart halde med Kvedarkveld, Miniseminar og Dommarkurs på Grønland i Oslo.
Les mer

Innmelding

Medlemskap minkar seminaravgiftene og du får tilsendt Kvedarposten 3-4 gongar i året!

Les mer...
stor logo kvedarforum_150x150

Norsk Kvedarforum - ein møtestad for kvedarar

Om oss

Norsk Kvedarforum er ein møtestad for kvedarar, det vil seia utøvarar og tradisjonsberarar.
Kvedarforum skipar samlingar til inspirasjon i arbeidet for å vidareføre, formidle, verne og
forske i norske og andre song- og kvedartradisjonar. Nkf vart stifta 26.april 2002
Les mer...