Medlemspengar er kroner 300,- pr år. For studentar kr 150,-.

Send ein epost til kvedarforum@gmail.com med namn og postadresse (og evt. kopi av studentbevis), så får du ein faktura på epost.

Medlemsavgifta innbetalast til kontonr.: 2085 07 15573
Norsk Kvedarforum v/ Bjørn Sigurd Glorvigen, Vetlandsveien 34, 0671 OSLO

NB! hugs å merke med årskontingent og namn og gjerne fakturanr.


Påmeldingar til seminar gjerast ved å betale inn seminaravgift til 
seminarkonto nr.: 208 50 716324
Norsk Kvedarforum v/ Bjørn Sigurd Glorvigen, 
adr: Vetlansveien 34, 0671 Oslo 
NB! hugs å merke med seminartittel, namn og adresse!