LM Lindeman

Konserter og seminar 7-9. september 2012 - påmelding: kvedarforum@gmail.com

LINDEMAN OG FOLKESONG

Norsk kvedarforum ønsker velkommen til jubileumsmarkeringen L.M. Lindeman og Folkesongen - konsertar og seminar. Ludvig Mathias Lindeman, 1812-1887, samlet norske folketoner og religiøse folketoner på sine reiser under nasjonsbygginga. Kvedarforum har hatt glede av å bidra til formidling fra samlinga under flere konserter, og 200 år etter han ble født feirer vi med et jubileumsseminar i samarbeid med Riksscenen i Oslo. Seminaret støttes av FFUK, Rådet for folkemusikk og folkedans, Lindemans legat og KOMP. Ludvig M. Lindeman var ikke den eneste i slekten som interesserte seg for folkemusikk. I " Halvhundrede norske Fjeldmelodier" (Gaukstad, Ø. 1997, s 9. Ill. s 598) skriver han: " Da Kjærligheden til ...
Les mer
Norsk kvedarforum skipa

Kvedarforum jubilerer

I 2012 har det gått eit tiår sea stiftingsmøtet under stevseminaret i Bø i 2002. Om tida flyg har Kvedarforum gjort den til flygereiskap for song, bansullar, balladetradisjonar og stev, for å nemne noko frå dei rike songtradisjonane som tidlegare batt folk i hop. Jubileet markerast på ymse vis gjennom 2012. Vi vonar mange belagar seg og kjem på dei mange spennande samlingane i året som kjem, men også at eldsjeler samlast om lokalstoff og jubilerer med song og leik for born, unge og alle aldrar.
Les mer...
Lindeman

Lindemandagen 2011

Lindemandagen vart feira på Biermannsgården i Oslo 26. november
Konsert og kvedarstund med Veslemøy Fjerdingstad fra Kongsberg.
Les mer...