Årsmøtesaker blir tilsendt medlemmene via Kvedarposten.