En god vise kvædes aldrig for ofte

Førebuing til seminaret

Finn ein eller fleire lokale variantar av ein Petter Dass salme. Anten frå eit arkiv eller i levande tradisjon. Vi oppfordrar også å finne bakgrunnsstoff om songen og å lese seg opp på Petter Dass generelt.

Fredag 2. september:    

17:00-18:00 : Registrering av deltakarane på Ringve Museum

18:00-18:45 : Innleiingsforedrag ved Ivar Roger Hansen

19:00 : Konsert på Ringve med Henning Sommerro (No) (Song/piano/orgel),  John Pål Inderberg (No), Øyunn Groven Myren (No) (Kveding), Petra Iversen (Fro)(Kveding), Bára Grímsdóttir (Is) (Kveding).

20:30 : Servering av suppe på Ringve.

21:00 : Uformell kvedar-stund (same stad). Deltakarane syng songar for kvarandre. Gjerne lokal variant av Petter Dass-salme.

23:00 : Slutt

Laurdag 3.september

09:00 Morgonsong og påfølgande foredrag med Ivar Roger Hansen (No). Om melodivariantane til Petter Dass’ dikting med meir.

09:45 Pause med kaffe/forfriskningar.

10:00 Song i grupper leia av: Øyonn Groven Myren (no), Petra Iversen (Fro), Bára Grímsdóttir (Is)

11:00 pause med kaffe / forfriskningar.

11:15 Foredrag Petra Iversen . Færøyisk tradisjon.

12:00 Lunch

13:00 Omvisning på Ringve museum.

14:00-14:50 Song i grupper held fram.

14:50 Pause

15:00-15:45 Foredrag Margrét Eggertsdóttir. Om Petter Dass i den islandske tradisjonen.

Pause---

18:00 Filmframsyning av “Kvar song ei soge”, Nova kino. Lett servering.

Samtale om filmen i etterkant.

20:00 Toretters middag på Grenaderen (www.grenaderen.no) med påfølgande kvedarkveld

Søndag 4. september:

09:30 førebuing til kvedarmesse

11:00 Kvedarmesse i Lade kyrkje. Seminardeltakarane er forsongarar og framfører songar dei har lært på seminaret.

12:30 Oppsummering og evaluering i kyrkja under/etter kyrkjekaffen.     

13:00 Slutt

 

Prisar

Deltakaravgift medlem, 1400 kr
Deltakaravgift medlem student, 1100 kr
Deltakaravgift ikkje-medlem, 1800 kr

Prisane inkluderer heile programmet fredag-søndag.
Måltid: Suppe fredag kveld og lunch/middag laurdag.
Overnatting må ein ordne sjølv. Her er tips til Air B 'n B o.l. i nærleiken: NY SeminarOvernatting Tr heim.pdf

Konsert fredag (utan seminar), 250 kr