Alle har ein folketone. Uavhengig av kven vi er eller kvar vi kjem frå spelar song og musikk svært ofte ei sentral rolle i barndomen og oppveksten. Vi har alle ein folketone i oss, som igjen er ein del av folkesjela. Folketonen er ein del av kulturarva og representerar ei vidareføring av det kjære og familiære gjennom generasjonar. Kva er DIN folketone?

Min Folketone er ein plattform og ein fristad der det ikkje handlar om å vere den beste songaren eller å ha den beste songen – det handlar om å formidle kva som står ein nært og kjært. Vi håpar at du vil vere med og dele din folketone.

- MinFolketone (Facebook)