Velkomen til kulturloftet fredag 24. juni kl 18, til ein samtale om folkesongen sin plass i kvardagslivet. I panelet sit Unni Løvlid, Veslemøy Fjerdingstad, Jarnfrid Kjøk, Johanna Fuglesteg, Sigrid Kjetilsdotter og Camilla Granlien. Ordstyrar er Aaslaug Vaa, regissøren av filmen Kvar song ei soge. Etterpå blir det “kvedarkrok” der ALLE er velkomne til både å dele og høyre på folkesongar. 

Norsk Kvedarforum i samarbeid med Villa Lofoten

For meir detaljar, sjå Landskappleiken si heimeside

Facebookevent