Klangen før fela arrangeres av 5 lag i samarbeid med Riksscenen. Eli Storbekken har vært koordinator for laga og organisert 5 seminarer annen hvert år  fra 2014- 2023. (I 2022 måtte seminaret avlyses pga korona.)

Også i år var det stor interesse for kvedarkursene og joikekursene. Det var Øyonn Groven Myhren og Lars Fivelstad som lærte bort sine viser, stubber og traller til 22 deltagere. På joikekurset underviste Karen Anne Buljo og Ulla Pirttijärvi-Länsman. Det var stor suksess med 16 ivrige deltagere.

Lørdag kveld var det konsert med instruktørene hvor Bjørn Sigurd Glorvigen og Eli Storbekken var programledere. Bjørn Sigurd ledet søndagens foredrag “Fra note til framføring!”. Seminaret avsluttet med at kursdeltagerne på ulik kurs framførte noe av det de hadde lært!

De andre lagenes kurs hadde også bra med påmeldinger!
Hilsen Eli