Dette blir like morsomt og lærerikt som forrige gang vi hadde kurs!

  • Stor konsert med Karl Seglem Band på fredag 12.02. kl. 21:00: Uroppførelse av bestillingsverket TINDR
  • Årets kursholdere er Ruth Wilhelmine Meyer på stemmebruk og masterclass, og den flotte kvedaren Gro Kjelleberg Solli i vokal fra Møre og Midt-Norge.

Program

Fredag 12. februar:

Kl. 18.00 - 24.00 Klubbscenen: Kursåpning og registrering av kursdeltagere. Presentasjon av instruktører, sosialt samvær, konsert og åpen scene med lur, bukkehorn, seljefløyte, munnharpe, langeleik og kveding.

Kl. 21.00 Hovedscenen: Urframføring av bestillingsverket Tindr med Karl Seglem Band. Billetter kr. 100,- for kursdeltagere.

Lørdag 13. februar

Kl. 09.00 Registrering av kursdeltagere

Kl. 09.30 Hovedscenen: Fellessamling og orientering, informasjon om kursa

Kl. 10.00 Kurs 

Kl. 12.00 Hovedscenen: Visning av munnharpefilmen ”The Banisher of Thought” 

Kl. 12.45 Lunsj

Kl. 13.30 Kurs

Kl. 16.00 Hovedscenen: Plateslipp med Kvedarkvintetten

Kl. 16.45 Middag

Kl. 20.00 Konsert på Hovedscenen med påfølgende dansefest, Ole og Knut Aastad Bråten, Gro Kjelleberg Solli, Ruth Wilhelmine Meyer, Silje Hegg, Kenneth Lien, Eilif Gundersen, Odd S. Lund, Tom Willy Rustad, Ingrid Lingaas Fossum, Ingebjørg Hegge, Magnhild Karsrud, Stein Villa og  Balladegruppa fra Kulturskolen. Konserten og festen er gratis for kursdeltagere

Søndag 14. februar

Kl. 10.00 – 11.15 Hovedscenen: "Individ og tradisjon”: Om forholdet mellom musikalsk uttrykk og ideologi i norsk vokal folkemusikk” ved Hilde Sørnæs. Frå note til framføring ledet av Bjørn Sigurd Glorvigen.  

Kl. 11.30 Kurs, fortsetter.

Kl. 14.00 Hovedscenen: Oppsummering og avslutning med en matbit (med  forbehold om programendring).

Kursavgift 

Medlemmer 400,- / Ikke-medlemmer 600,- / Studenter 400,- (Barn under 12 år gratis.)

Påmelding til turid.berge@gmail.com innen 15 januar 2016 Betales til kontonr. 1503 14 71807 (husk å merke type kurs)

Salg av CD-er og instrumenter

Arrangeres med støtte av

Norsk Kulturråd, Fond For Utøvende Kunstnere, Frifond-Norsk musikkråd, Rådet for Folkedans og Folkemusikk, KOMP