KLANGEN FØR FELA 2016

Merk tid og sted!12-14.februar 2016

Dette blir like morsomt og lærerikt som forrige gang vi hadde kurs!

Stor konsert med Karl Seglem Band på fredag 12.02. kl. 21:00: Uroppførelse av bestillingsverket TINDR

Kursholdere er Ruth Wilhelmine Meyer på stemmebruk og masterclass, og den flotte kvedaren Gro Kjelleberg Solli i vokal fra Møre og Midt- Norge.

2015-11-30

- KLANGEN FØR FELA -

kurs i kveding, munnharpe, langeleik, seljefløyte, lur- og bukkehorn

12. – 14. feb. 2016 - Riksscenen i Oslo

PROGRAM

Fredag 12.2

Kl. 18.00 - 24.00 Klubbscenen

Kursåpning og registrering av kursdeltagere

Presentasjon av instruktører, sosialt samvær, konsert og åpen scene med lur, bukkehorn, seljefløyte, munnharpe, langeleik og kveding

Kl. 21.00 Hovedscenen: Urframføring av bestillingsverket Tindr med 

Karl Seglem Band                   Billetter kr. 100,- for kursdeltagere

Lørdag 13.2

Kl. 09.00 Registrering av kursdeltagere

Kl. 09.30 Hovedscenen: Fellessamling og orientering, informasjon om kursa

Kl. 10.00 Kurs 

Kl. 12.00 Hovedscenen: Visning av munnharpefilmen ”The Banisher of Thought” 

Kl. 12.45 Lunsj

Kl. 13.30 Kurs

Kl. 16.00 Hovedscenen: Plateslipp med Kvedarkvintetten

Kl. 16.45 Middag

Kl. 20.00 Konsert på Hovedscenen med påfølgende dansefest

Ole og Knut Aastad Bråten, Gro Kjelleberg Solli, Ruth Wilhelmine Meyer, Silje Hegg, Kenneth Lien, Eilif Gundersen, Odd S. Lund, Tom Willy Rustad, Ingrid Lingaas Fossum, Ingebjørg Hegge, Magnhild Karsrud, Stein Villa og  Balladegruppa fra Kulturskolen. Konserten og festen er gratis for kursdeltagere

Søndag 14.2

Kl. 10.00 – 11.15 Hovedscenen: "Individ og tradisjon”: Om forholdet mellom musikalsk uttrykk og ideologi i norsk vokal folkemusikk” ved Hilde Sørnæs                                     Frå note til framføring ledet av Bjørn Sigurd Glorvigen  

Kl. 11.30 Kurs, fortsetter

Kl. 14.00 Hovedscenen: Oppsummering og avslutning med en matbit

(med  forbehold om programendring)

Kursavgift: Medlemmer 400,- / Ikke-medlemmer 600,- / Studenter 400,- (Barn under 12 år gratis.)                                           

Påmelding til turid.berge@gmail.com innen 15 januar 2016 Betales til kontonr. 1503 14 71807 (husk å merke type kurs)

Salg av CD-er og instrumenter

Arrangeres med støtte av

Norsk Kulturråd, Fond For Utøvende Kunstnere, Frifond-Norsk musikkråd, Rådet for Folkedans og Folkemusikk, KOMP

www.kvedarforum.no     www.lurogbukkehorn.org     www.langeleikforum.no                             www.munnharpe.no     www.riksscenen.no 

                                  

Tip a friendTips en venn