Saksliste:

1) Valg av ordstyrer og referent. Valg av to til å skrive under på årsmøtereferat.
2) Godkjenning av innkalling.
3) Gjennomgang av Årsrapport & regnskap.
4) Aktivitetsplan Jubileumsåret 2022
5) Budsjett 2022
6) Valg av styremedlemmer 2022. Se innstilling fra valgkomiteen.
7) Forslag til vedtektsendring.

Saker til årsmøtet må meldes inn senest 2. mars. Kun personar som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.