MERKNAD: Grunnet pandemien vil årsmøtet bli avholdt digitalt på Zoom i år.

Det kan være lurt å logge seg på minst 5 minutter før møtestart, slik at vi kan sjekke at alt fungerer. Ta kontakt for å få tilsendt lenke, om du ikke allerede har mottatt den.

Saksliste:

1) Valg av ordstyrer og referent. Valg av to til å skrive under på årsmøtereferat.
2) Valg av styremedlemmer 2021.
3) Gjennomgang av årsrapport og regnskap.
4) Årsseminar og Lindemandagen 2020/21.
5) Eventuelt innkommende saker.
6) Eventuelt.

Saker til årsmøtet må meldes inn senest 2. mars. Kun personar som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.