Barn i lokal songarv – Diktardagar i Lom-Skjåk-Vågå 2015–2017

Prosjektet "Barn i lokal songarv 2015-2017" inviterar lærarar og føresette i Ottadalsbygdene til samlingar om emnet Lokale barnesongar i læring og leik. Intensjonen med prosjektet Barn i lokal songarv 2015–2017 er å få til eit samarbeid med barnehage og skule i dei tre Ottadalskommunane som ein fast del av årlege Diktardagar. Prosjektet inviterer alle barnehagane og skulane til å presentere døme på barn i faglege og kreative aktivitetar med lokalt songstoff på samlinga 2017.

2016-10-14 Les mer
Norsk kvedarforum skipa

Presseklipp

Her ser du et utvalg av presseklipp fra Kvedarforum si historie.
Les mer...