Norsk kvedarforum ønsker velkommen til jubileumseminaret L.M. Lindeman og Folkesongen, med konsertar og seminar i Schous Kulturbryggeri, Trondheimsveien 2 og i Gamle Aker kirke i Oslo. Ludvig Mathias Lindeman, 1812-1887, samlet norske folketoner og religiøse folketoner på sine reiser under nasjonsbygginga. Kvedarforum har hatt glede av å bidra til formidling fra samlinga under flere konserter, og 200 år etter han ble født feirer vi med et jubileumsseminar i samarbeid med Riksscenen i Oslo.

Seminaret støttes av FFUK, Rådet for folkemusikk og folkedans, Lindemans legat og KOMP. 

- den norske Fjeldmelodi er en Arv fra mine Fædre og Folkemelodien selv har tonet mig fra Vuggen af baade i Spil og Sang, saa maa det findes naturligt, at jeg især ved den Opmuntring og hæderlige Understøttelse, som Storthinget har ydet mig til at samle, harmonisere og udgive de norske Folkemelodier, ikke alene fremdeles elsker disse melodiske Skatte, men ogsaa søger med al Omhu at værne om dem, med største Inderlighed harmoni-serer dem, og i Kunstens Dragt søger at belyse dem, bringe deres dybe Indhold for Dagen, og bane dem Vei til fornyet Indgang blandt Folket, eller som en Ven af mig udtrykker sig, at jeg banker paa Fjeldvæggen for at fremlede Dronningen, Fjeldmelodien, den skjønne Viv i Gaard: hun er vel værdt at klædes i Sobel og Maar.

Påmelding innan 15.august!

 • Påmelding til kvedarforum@gmail.com

Seminaravgift 

 • Medlemmar kr 800
 • Ikkje-medlemmar kr 1100

Betales til kontonummer 2085.07.16324.

Kontaktinfo

 • Bjørn Sigurd Glorvigen, kasserar i Norsk Kvedarforum bsglorvigen@gmail.com / 464 05 644
 • Eli Storbekken eli@storbekken.no / 934 56 632

Program 

Fredag 7/9 Gamle Aker kirke, Oslo 

 • Kl. 19. 00 Konsert. Medverkande: Unni Løvlid, Ingvill Marit Buen Garnås, Eli Storbekken, Halvor Håkanes, Bjørn Sigurd Glorvigen, Lars Henrik Johansen.

Lørdag 8/9 Riksscenen, Oslo 

 • Kl. 09.30 Velkomst og orienteringer
 • Kl. 10.00 Lindemans innsamling av folkeleg salmesong ved Ingrid Gjertsen.
 • Kl. 11.00 Song i grupper med Birgit Rike Lund, Unni Løvlid Ingvill M.B.Garnås.
 • Kl. 12.00 Lunsj
 • Kl. 13.00 ”Som Brasiliens sorte svane”. Konsert med Ingvill Marit Buen Garnås I 1851 kom Ludvig Mathias Lindeman til Hjartdal prestegard for å skrive ned folketonar etter ei prestefrue og ei livleg prestedotter. Dei skal òg ha vore viktige kjelder for Magnus Brostrup Landstad si samling av segn om Hjartdølene.
 • Kl. 14.00-16.00 Song i grupper held fram
 • Kl. 20.00 ”Skjønn Anna”. Konsert med Camilla Granlien, Stein Villa, Marit Kalberg, Arne Henry Skullerud og Morten Jostad.

Søndag 9/9 Riksscenen

 • Kl. 11.00 Foredrag om L.M. Lindemans innsamlingsferder og bruk av Lindeman si store samling. Ved Anne Jorunn Kydland, Nasjonalbiblioteket.
 • Kl. 12.00 Song i grupper med Unni Løvlid og Birgit Rike Lund. Songforum: Korleis skape levande musikk av Lindeman sine nedteikningar.
 • Kl. 13.30 Pause
 • Kl. 14.00 Jazzfolkcafe, konsert med Karin Krog, John Surman og Mats Berglund. Dei speler melodiar fra Aurskog.
 • Kl. 15.00 Avsluting og evaluering.

Arbeidskomité

 • Eli Storbekken eli@storbekken.no
 • Halvor Håkanes post@halvorhaakanes.no
 • Bjørn Sigurd Glorvigen bsglorvigen@gmail.com

Lenker

 • RIKSSCENEN - Schous Kulturbryggeri: http://www.riksscenen.no/loerdag-8-september-skjoenn-anna.5057471-255316.html
 • GAMLE AKER KIRKE: http://www.gamleakerkirke.no/