Barn i lokal songarv – Diktardagar i Lom-Skjåk-Vågå 2015–2017

Prosjektet "Barn i lokal songarv 2015-2017" inviterar lærarar og føresette i Ottadalsbygdene til samlingar om emnet Lokale barnesongar i læring og leik. Intensjonen med prosjektet Barn i lokal songarv 2015–2017 er å få til eit samarbeid med barnehage og skule i dei tre Ottadalskommunane som ein fast del av årlege Diktardagar. Prosjektet inviterer alle barnehagane og skulane til å presentere døme på barn i faglege og kreative aktivitetar med lokalt songstoff på samlinga 2017.

2016-10-14 Les mer

...og den har disse overskriftene:

Kvedarposten 2/2015 er snart i postkassa di

Seminaret 2015 - Lofoten! Priser, innhold og annen informasjon om seminaret første helga i september

Karar og kveding - intervju og tanker omkring hvorfor kvinner er mer aktive sangere enn menn

Sangen går: Sangens slektninger i sør - kveding fra det tyske språkområdet, fins det? Om folkelig sang i romantikken

Årsmøte i Kvedarforum - referat. Se også "Om oss"

2015-06-30 Les mer
dokproimage

ORDSKIFTE

Jarnfrid Kjøk oppmoar til gjenopning

Å stengje ned databasen www.dokpro.uio.no/ballader (Universitetet i Oslos balladebase) verkar uforståeleg så lengje vi ikkje har den nye tilgjengeleg fullt ut. Denne balladebasen var vegen til “skatten” for alle oss som ikkje har tilgang til handskriftarkiva for skuld tid eller reisevegar. Å stengje basen vil seia å ta frå oss alt som var meint vi skulle ha tilgang til.
http://www.folkemusikk.no/balladedatabasen-maa-opnast-att.4986107-137303.html
Norsk kvedarforum skipa

Kvedarforum jubilerer

I 2012 har det gått eit tiår sea stiftingsmøtet under stevseminaret i Bø i 2002. Om tida flyg har Kvedarforum gjort den til flygereiskap for song, bansullar, balladetradisjonar og stev, for å nemne noko frå dei rike songtradisjonane som tidlegare batt folk i hop. Jubileet markerast på ymse vis gjennom 2012. Vi vonar mange belagar seg og kjem på dei mange spennande samlingane i året som kjem, men også at eldsjeler samlast om lokalstoff og jubilerer med song og leik for born, unge og alle aldrar.
Les mer...
Lindeman

Lindemandagen 2011

Lindemandagen vart feira på Biermannsgården i Oslo 26. november
Konsert og kvedarstund med Veslemøy Fjerdingstad fra Kongsberg.
Les mer...
stor logo kvedarforum

Kvedarforumhistorie




Norsk kvedarforum vart stifta i Bø i Telemark 27.april 2002 i tilknyting til Stevseminar 26.-27.april v/ Høgskolen i Telemark, Folkeakademiet i Bø, Norsk folkemusikk og danselag. Intitiativtakar Agnes Buen Garnås i brev dagsett 28. februar 2001,utsendt til 100, tilbakemeldingar frå 50
Logoen som er laga av Hanne Borchgrevink heiter ' Å vi du stevjast…'
Illustrasjon, i Askjem, Bonnevie, Borchgrevink, Buen Garnås, Huvestad 1984: ”54 viser og stev frå Øst-Telemark” (Grøndahl og Søn Forlag)
Les mer...
Norsk_log

Konsertmelding

Kvedarkonsert på Kongsbergmarken

Konserten i Lågdalsmuseet fredag kveld 25.februar Kongsbergmarkens fredagskonsert med kvedarar frå fjern og nær.
Av Agnes Buen Garnås.
Les mer...